Andelsboligforeningen Bovieran Frederiksværk

et seniorbofællesskab som blev indviet november 2021.

Tilmelding til foreningens interesseliste

Som beboer i Bovieran Frederiksværk har man et ønske om at være med til

-at skabe og udbygge et fællesskab som giver en tryghed for den enkelte
-at tage del i de aktiviteter fællesskabet tilbyder
-at man også kan være privat, når man ønsker det


I Bovieran Frederiksværk er der meget vi er fælles om.

Vores store atriumrum, hvor vi mødes under palmerne med hinanden eller inviterer familie og venner velkommen.

Fælleshuset kan benyttes til interne møder og sammenkomster og det kan også lejes af beboerne til fester/hygge med familie og venner.

Man kan også deltage i de etablerede grupper f.eks.: petanque, kortspil, ”nørkleri”, læsegruppe, billard og bordtennis.

I fællesskabet er der også brug for beboernes forskellige kompetencer som bidrager til at passe godt på vores dejlige ejendom. Således er der etableret forskellige udvalg til opgaver, der ikke kræver professionel hjælp f.eks.

udeudvalget passer vores udenoms bede, plæner mm.
teknikudvalget tager hånd om al den teknik, som er i vores hus
aktivitetsudvalget står for fællesarrangementer
atriumhaveudvalget sørger for at stierne og møblerne altid er rene
fælleshusudvalget tager hånd om indretningen og sørger for forbrugsartikler
gæstelejlighedsudvalget klargør lejligheden til beboernes gæster
fællesterrasseudvalget indretter og passer vores store fællesterrasse
vinterudvalget sørger for saltning og snerydning på vores fortove og p-plads (sæsonarbejde)

Derudover udfører beboerne mange mindre ad hoc-opgaver.

Sidst men ikke mindst har foreningen en bestyrelse, der står for den daglige drift og for at gennemføre generalforsamlingens beslutninger.

Som ny beboer er det vigtigt, at man ønsker at bidrage og deltage i foreningens fællesskab.


Ansøgningsprocedure
Inden du skriver dig på interesselisten, anbefaler vi at du læser vores vedtægter og husorden.
Bemærk at ansøger skal opfylde §3 og §14D i vedtægterne.

Tilmeldingen til interesselisten foregår ved at udfylde ovenstående formular og sende den til efterfølgende sender vi en bekræftelsesmail.

Tilmelding er først gyldig når ansøgningen er bekræftet via e-mail.
Der er et administrationsgebyr pt. 250 kr. årligt. Beløbet opkræves via e-mail ved tilmeldingen til interesselisten og gælder for resten af kalenderåret. Derefter opkræves gebyret hvert år i januar måned. Når man betaler gebyret, bekræfter man samtidig, at man stadig ønsker at stå på interesselisten.
Betales det årlige gebyr ikke, slettes man af listen og der sendes ikke rykkere.

Ved ledig lejlighed
Når en lejlighed sættes til salg via interesselisten, vil de ansøgere, hvis ansøgning matcher den ledige lejlighed på et eller flere kriterier modtage information herom. Ansøgningsudvalget vil på baggrund af ansøgningen og evt. personlig samtale vælge den kommende andelshaver. Det er ikke afgørende, hvor længe man har været skrevet på interesselisten.

Der er fem dages svarfrist, når en andel udbydes.

Med venlig hilsen

På AB Bovieran Frederiksværks vegne
Bestyrelsen